Zinaida

Naryskina

Ladomyrskaja

Pisarskij

 Šaltiniai ir literatūra

1. A.Boniecki „Herbarz polski , 1908, W-wa, T.12.l.28       S.Uruski.Rodzina. Herbarz szlachty polskiej,W-wa, 1910,T.VII,l.353
2.  J.P. Dworzecki-Bohdanowicz.Herbarz litewski,~1834, rankraštis- LVIA,F.391,Ap.9,B.2782
3.   Nowy Boniecki. Herbarz polski. Edycja dr.M.J.Minakowskiego(elektroninė versija)
4. Lietuvos valstybės istorijos archyvas-toliau-LVIA, F.789 (Revizijos Komisija),Ap.1,B.479,l.85-88.
     LVIA,F.515,Ap.15,B.468,L.146, 1816 m.
     LVIA,F.708,Ap.2,B.2157,L.211v-212, 1834 m.
5. LVIA,F.391(Vilniaus ir Kauno gubernijų bajorų deputacijos ir bajorvedžiai),Ap.6,B.11, 1799m.-
   Kownackie.
6. LVIA,F.669 (Žemaičių vyskupystės konsistorija),Ap.2,B.227,B.230, B.231,281-1821m.-1850m.   Kaunatavos Rkb. vizitacijos.
7. Lietuvos Mokslų Akademijos Bibliotekos Rankrasčių skyrius toliau- MAB RS,F.35(Kaunatavos dvaro archyvas),B.11, L.3.
8. Ten pat, l.44
9. Ten pat, B.11, L.70; B.16,l.73;  B.11, L.62.
10. Ten pat,B.31,L.16; B.41,L.11
11. L.Jucevičius.Mokyti žemaičiai, V, 1975,L.81
12. MAB RS, F.35,B.31.
13 .Ten pat,B.31,L.50
14. Ten pat, B.31,L.16.
15. Ten pat,B.57,l.7; B.41,L.1-3
16. Ten pat, B.57,L.3.
     Vilniaus Dailės kademija, Sandra Stonytė. Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios liturginės tekstilės  rinkinys: atvejo studija,Vilnius, 2014.
17. Ten pat, B.57,L.1-15.
18. LVIA,F.1282 (Dokumentų kolekcija),Ap.1,B.11040, L.10-17.
19. LVIA,F.669,Ap.2,B.227,L.481-482.
20. LVIA,F,1475(Kaunatavos Rk.bažnyčios archyvas).B.6,L.66.
21. LVIA,F.1474 (Luokės Rkb.archyvas) Ap.1,B.18,L.49.-Antano Golkevičiaus ir Karolinos Gužauskaitės
     santuokos metrika, 1823 m.
     F.1485(Upynos Rk.bažnyčios archyvas)Ap.1,B.,Ap.1,B.5, 1835m.įrašas 36.
22. J. Sklodowski.Cmętarze Žmudzi, 2013,Min.Kult.i dziedzictwa narodowej,L...
23. Polski slownik geograficzny i innych krajow slowianskich,W-wa,1886, T.IV, l.521.
24. LVIA,F.669,Ap.2, B.231, l.16-17.
25. LVIA,F,525(Valstybės turtų valdyba),Ap.6,B.213, L.329v.
26.LVIA,F.526(Vilniaus ir Kauno gubernijų Valstybinė braižykla),Ap.8, Byla 7359; F.525,Ap.6,B.213-Kaunatavos dvaro konfiskacijos ir valdymo dokumentai.(1868-1874m.)
27. LVIA, F.526,Ap.8,B.2087-1901m.Kaunatavos planas.
28.LVIA,F.525,Ap.1,B.915-dvaro konfiskacijos ir tvarkymo medžiaga, 1846-1868m.


KĄ DAROME

Sudarome genealoginių duomenų bazę, braižome ir piešiame genealogines schemas bei medžius

Tinklapio istorija

PAIEŠKA

PRISIJUNGIMAS